Medlemsinformasjon

GØIF har ca. 400 medlemmer og i denne artikkelen finner du det du trenger av medlemsinformasjon samlet. 

 

HVA KOSTER DET Å SPILLE FOTBALL I GØIF?

Medlemskontigent:

Alle som deltar i organisert idrett må være medlem i den klubben de tilhører. Kontingenten dekker blant annet forsikring av spilleren, og for å kunne delta i seriespill, cup eller turnering arrangert av forbund, krets eller klubb MÅ dermed medlemskontingenten være betalt. Man kan også være støttemedlem i GØIF. Medlemskapet gir også mange fordeler og rabatter hos våre samarbeidsparntnere, se mer om dette nederst i artikkelen.

Priser i GØIF:

- 650,- pr familie
- 650,- for enkeltmedlemskap

Et familiemedlemskap må bestå av minst ett barn og én foresatt. Familier oppfordres til å melde inn begge foresatte og hele familien. Foreldre som innehar styreverv, trener- eller laglederverv får en årlig reduksjon i medlemskontingenten på kr. 400,- (Gjelder også for familieprisen)

Det er ingen hindring for et medlem å være medlem i flere idrettslag.

Spond:

GØIF har i 2023 tatt i bruk Spond. Både som medlemssystem og kommunikasjonskanal. Spond erstartter derfor alle facebook grupper og Klubbadmin.

Fakturering for 2023 er sendt ut i månedsskiftet februar/mars.

 

Treningsavgift:

Treningsavgiften er kostnaden for å delta på et lag og skal dekke utstyr, seriespill (påmelding, dommerutgifter etc.), turneringsdeltagelse, vedlikehold og drift av klubbhus og garderober. Treningsavgiften er tilpasset det tilbudet man får og varierer derfor både på årstrinn og nivå.

Treningsavgift Aktivitetsgruppa pr år:

400,- 

Treningsavgift fotballgruppe pr år:

Alder/Lag Fotball

A-lag herrer 2 010,-
A-lag damer 2 010,-
17 år 1 910,-
16 år 1 710,-
15 år 1 710,-
14 år 1 510,-
13 år 1 510,-
12 år 1110,-
11 år 1110,-
10 år 1110,-
9 år 1110,-
8 år 1110,-
0-7 år 1000,-
Veteran 1110,-

 

Ønsker du å bli medlem eller har du spørsmål om medlemsregistrering og/eller faktura:

e-post: medlem@goif.no

 

Medlemskontingenten følger kalenderåret og betales én gang på våren

Treningsavgiften deles i to og faktureres på våren og høsten

 

Som medlem i GØIF er det også en rekke fordeler og rabatter å hente:

Gjertsen Sport: Rabatter på hele butikken!

Bilservice: Her kan dere gjøre en god handel!

Pizzabakeren: Pizzakuponger kan fås i kiosken på GØIF. Det gir dere en unik pris på stor pizza!

Nordrum Elektro: Tilbyr 15% rabatt til alle GØIF-medlemmer