Fair Play ansvarlig

GØIF er en breddeklubb hvor Fair Play står sentralt i alt vi gjøre, her kan du lese mer om våre retningslinjer og instruks for vår Fair Play ansvarlig.

Fair Play ansvarlig: Robert Aalberg

Kvalitetsklubb dokumentasjon:

Rollebeskrivelse for Fair Play ansvarlig

Her kan du lese mer om Fair Play i GØIF.

Norges Fotballforbund (NFF) og NFF Vestfold har utarbeidet mye bra materiell som alle foreldre og foresatte burde lese og sette seg inn i, her finner du noe av dette:

NFF Vestfold og Fair Play

Kampvertens oppgaver - NFF artikkel

 

 

Tilbake