GØIF har mottatt støtte fra Torbjørn Hansens Stiftelse

Torbjørn Hansens Stiftelse har i forbindelse med utbedring av bygg- og brannsikkerhet på Østerøya Idrettspark støttet klubben med hele 250 000 kr.

- Dette betyr utrolig mye for oss, og gjør at vi kan gjøre store utbedringer når det kommer til brannsikkerheten her på anlegget. Blant annet vil det gjøres utbedringer på ventilasjonsanlegg og rømningsveiene.

Det er uvurderlig for oss og andre lag og foreninger med slike tildelinger. Dette går direkte inn og finansierer oppdraget vårt. Spesielt denne gangen er de den største bidragsyteren til at vi kan oppgradere klubbhuset slik at brannsikkerheten for alle som bruker anlegget vårt er meget godt ivaretatt, sier en entusiastisk administrativ leder Thomas Lund.

Torbjørn Hansens Stiftelse har også tidligere støttet GØIF ved større og mindre prosjekter. Bl.a. i 2020 da det ble lagt nytt kunstgress i ballbingen, og da det ble installert nytt lydanlegg på Idrettsparken i 2022. 

Bildet viser GØIF leder Geir Ludvig Fevang (midten) og Øystein Hansen (t.h.), daglig leder og Jørn-Magne Johannessen (t.v.), styremedlem, begge Thorbjørn Hansens Stiftelse.