GØIF er Fair Play-klubb

GØIFs verdier er åpenhet, inkludering og utvikling. Et viktig fundament for dette er Norsk Fotballforbund (NFF) sine retningslinjer for FAIR PLAY. Som klubb ønsker vi derfor at lag i alle aldersgrupper har fokus på FAIR PLAY på og utenfor banen.

FAIR PLAY handler ikke om gule og røde kort. Det handler først og fremst om hvordan vi oppfører oss mot hverandre – på banen og sidelinja. Respekt for hverandre slik at ingen føler seg utestengt på bakgrunn av sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming eller andre grunner.

Vi har alle et ansvar for å stå opp mot holdninger som preges av manglende respekt og toleranse.

Foreldre og foresatte er en utrolig viktig ressurs for barna, laget og klubben. NFF har laget noen punkter du som forelder bør vie oppmerksomhet slik at ditt og andre barn får en god opplevelse på neste trening eller kamp:

  • Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge
  • Likeverd, aksept og inkludering skal gjelde alle i fotballmiljøet
  • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
  • Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
  • Dommeren prøver å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser. Husk også at mange av dommerne i yngre aldersgrupper selv er barn og ungdom!
  • Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har også stor betydning
  • Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente
  • Stimuler til deltakelse - uten noen form for press
  • Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

Kampverter er et viktig bidrag i tanken rundt FAIR PLAY. Denne rollen forventes å gå på rundgang blant alle foreldre som har barn på laget. Dette for at noen tar ansvar når vi får besøk av andre lag på Høgenhall, men også for å bevisstgjøre voksne som gode rollemodeller for klubbens barn og ungdom.

Lag som ønsker materiell om FAIR PLAY, kursing eller har spørsmål, ta kontakt med FAIR PLAY-ansvarlig Marcus Wallin. Du kan også lese mer om kampvertens oppgaver hos NFF

GØIF oppfordrer alle klubbens trenere og lagledere til å sette seg inn i NFFs retningslinjer for FAIR PLAY.

Videre håper vi alle klubbens aktive spillere, uansett alder, husker at det alltid er noen som er yngre enn deg som kanskje tar etter din oppførsel – vær en god rollemodell ;-)

Tilbake