Rutiner for betaling av dommere

Viktig at alle lagledere og trenere er informert om våre rutiner for betaling av dommere.

Tidligere har kretsdommere fått kontant betaling i kiosken når den har vært åpen, ellers har lagledere lagt ut for betaling. Nå innfører vi nye rutiner for dette.

 


Kretsdommere
Ved åpen kiosk:

  • Dommerne skal levere dommerregningen til lagledere
  • Lagleder påser at all info er fylt ut, inkl. kontonummer, attesterer og leverer regningen i kiosken.
  • Kioskvakten har rutine for å samle regningene.
  • Camilla leverer alle dommerregninger til økonomiansvarlig til betaling hver fredag.
  • Dommerne har pengene på konto mandag i uken etter.

Ved stengt kiosk:

  • Dommerne skal levere dommerregningen til lagledere
  • Lagleder påser at all info er fylt ut, inkl. kontonummer og attesterer
  • Lagleder leverer dommerregningen samme kveld hjem til Camilla Jahren-Andersen i Kastetskogen 3 (mobil 91 68 38 36). Er hun ikke hjemme kan den legges i postkassen)
  • Camilla leverer alle dommerregninger til økonomiansvarlig til betaling hver fredag.
  • Dommerne har pengene på konto mandag i uken etter.

 

Klubbdommere - fortsetter som før
Dette er klubbens egne spillere som dømmer kamper for lag opp til og med 12 år.
Disse dommerne skal fortsatt få kr 75,- i kontanter og en brus fra kiosken.

 

Tilbake