Kampgjennomføring høstsesongen 2020

Fra og med 1.august 2020 er det lov til å gjennomføre kamper i barne- og ungdomsfotballen i Norge forutsatt at de skjer innenfor rammene for gjennomføring i Fotballens koronahåndbok. Med kamper menes treningskamper, seriekamper og cupkamper som avholdes enkeltvis.

Her følger viktige punkter alle i GØIF skal følge ved gjennomføring av kamper.

Hjemmelagets ansvar

 • Tydelig kommunikasjon i forkant av kamp med bortelaget om oppmøtetidspunkt, kamptidspunkt, antallet personer og rutiner for føring av lister.
 • Alle på banen skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt.
  • Det skal informeres om hvorfor det føres lister.
 • Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å ha oversikt over publikum med kontaktinfo.
 • Det er lov med publikum på kampene, men publikum skal forholde seg til en publikumsone som ikke er i konflikt med lagene som gjennomfører kampene og kunne overholde avstandsreglene (1m).
 • Hjemmelaget ved kampvert, er ansvarlig for å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele kampen.
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen.

NB ! GØIF kommer til å stoppe kamper hvis dette ikke følges.

 

Arrangørklubbens ansvar

 • Det totale antall personer på fotballanlegget samtidig, skal ikke overstige 200stk., dette gjelder spillere og publikum. Trenere, ledere, dommere og andre funksjonærer som står for gjennomføringen av kampen regnes ikke som en del av deltakerantallet.
  • Med anlegget menes summen av baner, innbyttersoner, publikumssoner, garderober, kiosk o.l
 • Det kan avvikles flere kamper samtidig på samme fotballanlegg, men de skal være separate, og de skal være tydelig adskilt fra hverandre med minimum 2 m inklusiv innbyttersoner og publikumsoner.
 • Det kan avvikles treninger samtidig med kamper på samme fotballanlegg, men de skal være separate og de skal være tydelig adskilt fra hverandre.

NB ! GØIF kommer til å stoppe kamper hvis dette ikke følges

 

Ta kontakt med Sportslig leder fotball, Thomas Olafsen, på fotball@goif.no eller tlf 950 63 278 hvis du har spørsmål rundt dette.

 

Tilbake