Trening uke 45, 7. - 13. november

Første treningsuke for nye GØIF Juniorlag 2017

Mandag 7. november: Møte på GØIF, 19:00
Onsdag 9. november: Trening Gjennestad, 20:00-21:30

Gi beskjed hvis du ikke kommer! Lagleder Bjørn Kaare på SMS hvis du ikke kommer, mobil: 91859192, eller beskjed til trener Chris 90683680

Tilbake