GØIF G-16 i 2016

GØIF ønsker allerede nå å komme med litt informasjon om prosessen rundt neste års G-16 på GØIF. Vi har allerede hatt første møte med lagledere og klubbledelse for å se på hva status er og hvordan vi kan løse neste års kabal for G-16.

Vi ser blant annet at spillergrunnlaget for neste års G-16 er noe tynt og sammen med at vi i år ikke har et 2001-lag på GØIF gjør det til en ekstra utfordring.

Stig og Emmanuel har sammen med Bjørn Kaare (nestleder i hovedlaget) og Morten (fung. sportslig leder) gjennomført et møte og kartlagt status og muligheter.

I neste møte vil vi gå videre med trenerkoordinator (Jan P) og se nærmere på trenerkabalen for hele GØIF. Vi vil evaluere samarbeidet med Helgerød og også se nærmere på andre alternativer for sesongen 2016.

Det skal også gjennomføres møter med våre kjære trenere (Nikolai og Jonas) for å høre hva de tenker om neste sesong.

Vi legger ut informasjon fortløpende og har dere spørsmål kan dere kontakte Stig eller Emmanuel.

Tilbake