GØIF G-16 i 2015/2016

Kort status på arbeidet med G-16 denne høsten og neste år - 2016 (oppdatert 06.10.2015):

Det er gjennomført møter med trenere på årets G-16 og Juniorlag og i tillegg har det vært samtaler med samarbeidsklubb Helgerød og tidligere samarbeidsklubb Sandar.

GØIF ønsker å tilby et topp team med trenere, lagledere og støtteapparat for sesongen 2016. Vi skal ta godt vare på våre guttespillere! Vi ønsker selvfølgelig også interesserte nye spillere velkommen til GØIF - et godt sted å være!

I uke 32 ble det gjennomført et koordineringsmøte hvor vi ser på samarbeidet for høstsesongen, men også neste års G-16 lag.

I ukene 34-36 er det gjennomført spillersamtaler.

I uke 37 ble det avholdt et møte med Sandar.

I uke 41, tirsdag 6. oktober ble det avholdt nytt koordineringsmøte med trenere på GØIF 2002, GØIF 2000 og juniorlag.

Infomøte for foreldre og spillere tirsdag 13. oktober 2015 kl. 18:00

 

For 2016 har vi allerede mye på plass for GØIF G-16:

Hovedtrenere: Jonas Aasland og Nikolai Klausen Engan
Vi viderefører dette radarparet for 2016 og begge har solid kompetanse de kan benytte både på trening og i kamp.

Lagleder/Hjelpetrener: Emanuel Mayca og Stig Lindahl

I tillegg vil det bli tett samarbeid med GØIF/Helgerød 2002, GØIF Juniorlag og A-lag, det planlegges hospiteringsordning for talenter til både junior- og A-lag. Her får vi med oss blant annet Toro Møller og Jarle Løvlie.

Arbeidet ledes av Morten Offenberg i samarbeid med klubbens fotballgruppe. Har du innspill eller spørsmål er det bare å ta kontakt med ham.

Tilbake