Forsikring

Alle spillere som er registrert som medlem av GØIF og som har betalt kontigent og treningsavgift er forsikret gjennom Norges Fotballforbund.
GØIF har inngått en avtale med Espen Strøm-Normann Helse As

Norges Fotballforbund og idrettshelse.no har mer info om forsikring på sine nettsider:

Forsikring fotball.no

Hva gjør jeg ved fotballskade ?


 

Disse to registreringene under må gjøres:

Dersom spilleren er under 18 år, skal foresatte fylle ut dette skjema

Online registrering via IF forsikring 


 

Utvidet forsikring? 

Norges Fotballforbund anbefaler dette, det gir raskere behandling og raskere dekning.

  • Senior, kvinner/menn, kr 1200,-
  • Ungdom 13-19 år, kr 1100,-
  • Barnefotballen 0-13 år, Individuell forsikring, kr 1000,-

Bestill her


 

Viktige nummer :

  • IF skadetelefon 02033
  • NFF servicetelefon 04420

 

Vilkår / Forsikringsbevis

 


 

 Strøm-Normann Helse As

 

 

Det er blitt gjort en avtale mellom STRØM-NORMANN HELSE AS og GØIF.

Strøm-Normann Helse har lang erfaring og omfattende kompetanse innen idrettsmedisin. De er i dag 1 fysioterapeut & osteopat, og 1 fysioterapeut. Espen Strøm-Normann (fysioterapeut og osteopat) er en del av behandlernettverket til Idrettens Helsesenter, hvor man kan benytte seg av forsikringsordningen. De holder til på Komplett Arena, og har tilgang til e2 Trening for rehabilitering/opptrening.


Via denne avtalen forplikter Strøm-Normann Helse seg til å levere følgende tjenester til GØIF:

- Strøm-Normann Helse (SNH) gir rabatterte priser til medlemmene i GØIF. Det innebærer 350,- for én konsultasjon/vurdering og 300 ,- for én behandling.
- SNH garanterer at GØIF´s medlemmer kan komme til en konsultasjon/vurdering innen 48 timer.
- SNH følger opp GØIF med idrettsmedisinske tjenester (herunder kartlegging av spillere, utarbeiding av spesifikke treningsprogram/forebygging og fysisk trening, behandling og oppfølging i forbindelse med skade, test med tanke på return-to-play kriterier.
- SNH har også et stort nettverk innen idrettsmedisinske tjenester deriblant idretts ortopeder, og bildediagnostikk tjenester (røntgen og MR), som Strøm-Normann Helse kan koble inn ved behov.
- Espen Strøm-Normann er tilknyttet Idrettens Helsesenter via behandlernettverket. Det medfører at spillerne via forsikringsordningen kan få dekket behandlingen (den enkelte medlem bør sjekke forskjellene på grunnforsikring og utvidet forsikring da det er en stor fordel med utvidet forsikring).
- SNH deltar på klubbkveld 1-2 ganger i løpet av året.

 


Praktisk gjennomføring:

- Den enkelte spiller kontakter SNH ved skade/behov på telefon:

Sentralbord: 46924718

Espen Strøm-Normann: 99048922

 

De utfører og kartlegging/screening av den enkelte utøver med tanke på skadeforebygging og fysisk trening.

 

 

Tilbake