Fair Play ansvarlig

GØIF er en breddeklubb hvor Fair Play står sentralt i alt vi gjør

Fair Play handler om overordnede verdier, respekt for andre menneske og om å forsterke vennskap.

Robert Aalberg er klubbens nye FAIR PLAY ansvarlig og vi ønsker han masse lykke til

Fair play handler ikke om gule og røde kort. Det handler først og fremst om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, på skolen, på banen og ellers – hele tiden. Alle har et ansvar for å stå opp mot holdninger som preges av manglende respekt og toleranse.

Robert kommer blant annet til å jobbe med følgende:

  • Informere klubbens hovedstyre, sportslig leder og trenerkoordinatorer til enhver tid kjenner til alle påkrevde FAIR PLAY-oppgaver. Dette er viktig slik at ledelsen kan legge dette inn i arbeidsbeskrivelser som klubben jobber etter, og dermed legge til rette for at FAIR PLAY blir en naturlig del av klubben. 
  • Være klubbens kontaktperson og pådriver ift. Fair Play.
  • Informere trenere/lagledere om forventninger tilknyttet det å være en FairPlay klubb. Sørge for at dette nedfelles i Sportsplan og Klubbhåndbok.
  • Påse at klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFFs Fair play-retningslinjer. (Formøte, Fair play hilsen før og etter kamp, foreldrefrie soner, kampvert).
  • Vite hva som er kampvertens oppgaver.
  • Påse at det er kampvertvester, dommerfotballvester, kort med foreldrevettregler og kapteinsbind med Fair Play-logo til å dekke alle kamper.
  • Sjekke at anlegget er riktig utrustet – med flagg og banner. Synlige foreldrevettregler kan og vurderes.
  • Sørge for at de ulike laglederne arrangerer Fair Play-møter med sine lag. Om ønskelig kan kretsen arrangere «Fair Play-skolen», der ulike temaer drøftes – og holdningskontrakt nedfelles.

Du finner mer info om GØIF og Fair Play på våre sider for Kvalitetsklubb

Vil du lese mer om FAIR PLAY, se NFF sine sider.

 

Tilbake