Betaling av fotballkalendere

Trener/lagledere som mottar kontanter for betaling av kalendere må sette pengene inn på følgende konto:

2480.07.05874, innbetaling må merkes med hvilket lag det gjelder.
De må også sende beskjed til medlemsansvarlig på en epost (medlem(a)ilgoif.no) hvilke spillere denne innbetalingen gjelder.

Har du andre spørsmål rundt kalendere kan leder for fotballgruppa kontaktes:

Lasse Dahlstrøm, fotball(a)ilgoif.no, Tlf: 91 14 13 46, lasse.dahlstrom@ngbutikk.net

Tilbake