Fair Play: KAMPVERTENS ROLLE

NFF Vestfold og klubbene jobber hver dag aktivt for å etterleve FAIR PLAY i alle klubbens ledd! Et av virkemidlene for å innarbeide gode holdninger, raushet og respekt, er kampvertrollen.

Kampverten skal bidra til at kampene gjennomføres med trygghet, raushet og respekt i sentrum. Kampverten skal være en godt synlig person (gul vest med FAIR PLAY-logo) og oppfordre til FAIR PLAY både på og utenfor banen.

Kampvertens oppgaver:

  • Ta i mot og ønske gjestende lag velkommen, og anvise til kamparena og evt. garderobe.
  • Ta i mot dommer, ønske han/henne lykke til og om nødvendig, ta en liten oppmuntrende prat med dommeren i pausen og etter kampen (dette gjelder fortrinnsvis ift. unge dommere, som dømmer barnekamper).
  • Bidra til at det gjennomføres Fair play samling før kampen. (Dommer og lagenes trenere/lagledere og spillere samles på midten før kampen, og minner hverandre på Fair play og sentrale regler som press soner, utspillsregel og ekstra spiller).
  • Bidra til gjennomføring av Fair Play hilsen, før og etter kamp. (Før kampen kan Fair play hilsen gjennomføres i forlengelse av «Fair play samlingen»).
  • Ha en positiv oppmerksomhet på begge lags foreldregrupper og lagledelsen.
  • Påse at «foreldrefri sone» fungerer. Lagene skal være på den ene siden av banen, og foreldrene på den andre. Der dette ikke lar seg gjøre, etablere «foreldrefri sone» 5 meter ut fra hver «lagleder/trener benk». Sonen bør markeres med kjegler.
  • Takke gjestende lag og dommer for kampen, ønske vel hjem og velkommen tilbake.
  • Informere besøkende lag om GØIF-cup den 19.-21. august 2016.

 

Tilbake