Årsmøte 2023, saksliste og årsberetninger

Årsmøtet avholdes 22. mars 2023, klokken 18:00 på klubbhuset.

Saksliste, årsberetninger og regnskap (PDF)

Velkommen!

Styret viser til innkalling til årsmøte av 12. februar 2023.
Årsmøtet avholdes den 22. mars 2023 kl. 18:00 på klubbhuset i Myreskauen 20, 3218 Sandefjord.


Under følger saklisten for årsmøtet:


Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning [Hovedlag/Fotball/Aktivitet/FFO]
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (Hovedlag/Fotball/Aktivitet/FFO)
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 Drift av FFO
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett (Hovedlag/Fotball/Aktivitet/FFO, totalt)
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Foreta valg