GØIF Aktivitetsgruppe

GØIF har en aktivitets-gruppe med medlemmer fra 16 til 60 år som har psykisk utviklingshemming.

Gruppa består av ca 50 medlemmer fra Sandefjord og omegn, og er aktive med fotball, håndball, boccia og friidrett.

GØIF Aktivitetsgruppe
v/ Ingeborg Bøe 995 39 393
aktivitet@goif.no