GØIF tildeles midler fra Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en stiftelse som har som eier 10% av DNB, og har som formål å fordele overskudd allmennyttige formål. GØIF mottok i år 60.000 NOK, som skal brukes til å redusere tap av gummigranulat fra kunstgressbanene ut i naturen.

Bilde: Helge Siljan, Styreleder i GØIF, mottar en sjekk på 60.000 NOK av Monica Schelderup, banksjef DNB Sandefjord og Larvik.

Tilbake