GØIF tildeles midler fra Sparebank 1 Stiftelsen BV

Sparebank 1 Stiftelsen BV er en stiftelse som har som formål å være eier i Sparebank 1 BV, samt å dele overskudd ut til allmennyttige formål.

GØIF søkte i år om midler til å forbedre området ved innbytterbenkene, slik at de ikke lenger blåser overende.

Bilde: Helge Siljan, Styreleder i GØIF, mottar en sjekk på 50.000 NOK av Vidar Barth, Lokalsjef Sandefjord og Gisle Dahn, daglig leder i Sparebank 1 Stiftelsen BV.

Tilbake