Kan laget ha egne sponsorer?

Hvem i klubben kan jeg spørre om sponsorspørsmål?

Ja, på lagets overtrekksdresser kan laget selv skaffe sponsorer og disponerer selv inntekten fra disse.

Sponsorene må ikke være i konkurranse med klubbens hovedsponsor Sparebank1.
GØIF har en egen sponsoransvarlig som kan hjelpe lag med spørsmål knyttet til dette.
Lag som skaffer sponsorer med plakat på banen (fast 3 års kontrakt) får selv inntekten for det første året. De to neste årenes sponsorinntekt går til klubben.

Hvem i klubben kan jeg spørre om sponsorspørsmål?
GØIF har en egen sponsoransvarlig som kan hjelpe lag med spørsmål knyttet til dette. 
Ken Harald Iversen er sponsoransvarlig nå.
Sportslig leder kan også kontaktes vedrørende sponsorer.

Tilbake