• Informasjon til deg som trener eller lagleder

    Hva er mitt ansvar som trener/ lagleder?
    Politiattest

    Les mer
  • Treninger og treningstider

    Hvor finner jeg lagenes treningstider?
    Hvem har nøkler til klubbhus hvis jeg trenger det?
    Hvem har nøkkel til skoler vi trener inne på?

    Les mer
  • Utstyr

    Hvordan skafer vi utstyr til treningene?
    Hvem leverer utstyr til GØIF?
    Hvilke rabatter får vi?
    Hvor handler vi?
    Hva ordner klubben av utstyr?

    Les mer
  • Fair Play

    GØIF er en Fair Play klubb - hva forventes av meg som trener/foreldre?
    Hvem kan jeg henvende meg til hvis jeg opplever noe som ikke samsvarer med intensjonene i Fair Play?

    Les mer
  • Kamper og kampavvikling

    Hvordan vet jeg når vi skal spille kamper?

    Les mer
  • Dommere og dømming

    Hvordan skaffer vi dommere til kamper?

    Les mer
  • Forsikring

    Er spillerne forsikret?
    Hva koster forsikringen?
    Hva skjer ved skade?

    Les mer
  • Dugnader

    Alle lag skal være med på vårdugnad hvor klubbhus og anlegg rustes opp til sesongstart (medio april)

    Les mer
  • Salg av artikler til inntekt for lag

    Kan mitt lag selge artikler til inntekt for eget lag?
    Salg av artikler skal være avklart med hovedstyret før det iverksettes.
    Pr i dag kan alle lag selge «Sandefjordsspillet», «GØIF-kalenderen» og «toalett-/tørkepapir» som gir inntekt både til laget og til klubben. Dette koordineres fra Sportslig utvalg og sponsoransvarlig i klubben.

  • Cuper – hvordan skjer påmelding og betaling?

    Alle lag i GØIF får dekket 2 cuper i året av klubben. I tillegg deltar de gratis i GØIF-cup/Sandarcup.
    Påmelding til cupene ordner lagene selv, men regningen sendes økonomiansvarlig i GØIF.
    Cuper utover de 2 gratiscupene betaler lagene selv.

  • Egen konto for laget?

    En av GØIFs hovedsponsorer er Sparebank1. Alle lag oppfordres til å ha en konto i Sparebank1. Kontoen disponeres helt av laget, men klubben skal ha innsyn til kontoen. All betaling av salg av artikler som lagene gjør (jfr «Sandefjordsspillet», «GØIF-kalenderen» og «toalett-/tørkepapir») blir overført kun til lagets konto i Sparebank1.

  • Kan laget ha egne sponsorer?

    Hvem i klubben kan jeg spørre om sponsorspørsmål?

    Les mer
  • Overgang til annen klubb

    Hva gjør jeg hvis spillere ønsker å bytte klubb fra GØIF?
    Hva gjør jeg hvis spillere ønsker å bytte klubb til GØIF?

    Les mer