Dugnad

Hvilke dugnader må vi delta på?
Hva forventes det at jeg bidrar med?
Kioskvakter
Salg av kalender
Hvordan bidrar dette til klubben?

Hvilke dugnader må vi delta på?

  • Vårdugnad: Før seriene sparkes i gang på våren deltar alle lag på dugnad for å klargjøre klubbhus, bane og området rundt anlegget vårt. Normalt medio april.
  • Sandar-cup: Alle 11’er lag stiller til dugnad for å gjennomføre Sandarcup på GØIF og overnatting på Ormestad, normalt helgen før skolestart i august.. Det er 13-14 års lagene som har hovedansvar for å få denne dugnaden gjennomført.
  • GØIF-cup: To helger etter Sandarcupen arrangerer vi vår egen cup for 6-12 års lag. Det er alle 5’er og 7’er lag på GØIF som jobber dugnad under denne cupen. 10 og 11 års lagene er hovedansvarlige for å få denne cupen gjennomført.
  • Kioskvakt: Kiosken er et svært viktig sosialt midtpunkt på GØIF.  Alle lag får ansvar for vakt i kiosken på GØIF 2 uker i løpet av sesongen. Inkludert i dugnaden er at det blir laget vaffelrøre til salg i kiosken.
  • Salg av artikler: Klubben selger noen artikler som gir inntekt både for klubb og eget lag. I øyeblikket selges Sandefjordspillet, årskalender og toalett-/tørkepapir.
  • Lagsdugnad: Noen lag har sine egne dugnader for å tjene til egne aktiviteter

Hva forventes det at jeg bidrar med? 
Det du kan!!! Dugnadsarbeid er i utgangspunktet frivillig, all den tid idrettsorganisasjonen vår er tuftet på frivillighet. GØIF forventer at du deltar på dugnader ettersom dugnadsarbeid kommer medlemmene til gode og bidrar til å holde utgifter/ avgifter nede. Vi opplever at de fleste medlemmene er positiv til slikt arbeid,

 

Kioskvakter
Hva skal jeg gjøre? 
Du får beskjed av lagleder/foreldrekontakt på laget «dit» om når ditt lag har kioskansvar.  Da er det fint om du er positiv og melder deg til å ta en vakt for laget.

Hvor lang er vaktene? 
Fra kl 17-21.

Hvor ofte må jeg regne med vakter? 
1- 2 ganger i året. Avhengig av hvor stor foreldregruppe det er i hvert trinn.

Salg av kalender:
Kalenderen er en årskalender hvor det er bilder av alle lagene på GØIF.
Når skal kalenderne selges ? 
I november/desember.

Hvor mange får jeg ?
3 stk pr barn. Maksimum 4 pr. familie hvis det er flere søsken.

Hva koster de? 
100,-pr. stk

Hvordan betaler jeg? 
På giro tilsendt på mail til medlemmene.

Hvordan bidrar dette til klubben? 
Inntektene fra kalendersalget er av stor betydning for å kunne gjennomføre våre aktiviteter. Vi får også vist frem hvert unike medlem via lagbilder. Kalendere gis også ut til samarbeidspartnere og sponsorer/ støttespillere. 

Tilbake