GØIF i Borgertoget 2019

Som vanlig deltok GØIF i Borgertoget i Sandefjord 17. mai. G12 stilte som fanebærere. Oppmøtet var godt, og samarbeidslagene med Helgerød gikk mellom GØIF og Helgerød.

Tilbake