Fair Play på GØIF sesongen 2019

GØIF er sertifisert som kvalitetsklubb av NFF Vestfold og vi er også en Fair Play-klubb. Holdningsarbeid er viktig for GØIF og sentralt står våre verdier, som er:

ÅPEN - INKLUDERENDE - UTVIKLENDE

Før sesongstart oppfordrer vi alle foreldre, lagledere og trenere til å ta en titt på informasjon om FAIR PLAY og spesielt ordningen med kampverter som er en viktig faktor i arbeidet for fair play.

Vår fair playansvarlig er Marcus Wallin og her finner du mer informasjon om Fair Play i GØIF:

Fair Play og GØIF - informasjon om ordningen

GØIF Fair Play ansvarlig - arbeidsbeskrivelse

NFF Vestfold Fair Play informasjon

NFF Vestfold og Fair Play - kampertens oppgaver

Tilbake