Årsmøte 2019

Årsmøte for hovedlaget avholdes på klubbhuset:

Mandag 4. mars 2019, kl. 18.00

Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

Det er felles årsmøte for Aktivitetsgruppa, Fotballgruppa og Hovedstyret. Saker til årsmøtet sendes hovedlag@goif.no, senest 18. februar 2019. Ytterligere informasjon legges ut her på hjemmesidene i slutten av februar. 

Agenda og saksliste:

 • Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
 • Sak 2: Godkjenne innkallingen
 • Sak 3: Godkjenne saklisten
 • Sak 4: Godkjenne forretningsorden
 • Sak 5: Velge dirigent
 • Sak 6: Velge referent
 • Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

 

 

 • Sak 11: Fastsette medlemskontingent
 • Sak 12: Gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 • Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett (Hovedlag/Fotball/Aktivitet/FFO, totalt)
 • Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 • Sak 15: Foreta følgende valg:
  • Sak 15.1 Styreleder
  • Sak 15.2 Nestleder
  • Sak 15.3 Øvrige styremedlemmer
  • Sak 15.4 Varamedlemmer
  • Sak 15.5 To revisorer
  • Sak 15.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd drettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  • 15.7 Leder av valgkomiteen
  • 15.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
  • 15.9 Varamedlem til valgkomiteen
  • Aktivitetsgruppa
 • Sak 16: Utmerkelser

 

 

Protokoll: Protokoll fra årsmøte 2019 

 (oppdatert: 27.02.2019)

Link til artikkel årsmøte 2018

 

Tilbake