Invitasjon til juleavslutning

Velkommen til juleavslutning på GØIF-huset

Onsdag 11. desember 2013
Kl 18.00

Det blir servert risgrøt, kaffe og kaker

Festen er gratis for medlemmer, pris for ikke-medlemmer: 75 kr
Utlodning. Ta med gevinst

Påmelding til Ingeborg Bøe tlf. 99 53 93 93 (send gjerne SMS) innen onsdag 4.desember

Hilsen styret i Aktivitetsgruppa

Tilbake